Асосий
Хурматли акциядор !

«Тошкент кишлок хужалик махсулотлари улгуржи бозори» АЖда 2016 йил 9 июн куни акциядорларнинг 2015 йил молиявий хужалик фаолияти якуни буйича навбатдаги йиллик  Умумий йигилиши булиб утади.           

Йигилиш жамият маъмурий биносининг мажлислар залида соат 11.00 да бошланади.       

Йигилиш катнашчилари соат 10.00дан 10.50 гача руйхатдан утиши суралади.

Йигилишда катнашиш хукукига эга булган акциядорларнинг руйхати 2016 йил  3 июн холатига кура тузилади.

Акциядорлар йигилишига паспорт ёки шахсни тасдикловчи хужжат, юридик шахслар ишончнома билан келишлари шарт.

Умумий йигилиш утказишга доир ахборотлар билан жамият кузатув кенгашида куйидаги манзилда  танишишлари  мумкин.

Жамият манзили: Тошкент шахар, Бектемир тумани, Тошкент автомобил халка йули.        Тел: 295-96-52  Электрон манзили: ulgurji_830@mail.ru.

Умумий йигилиш кун тартибига киритиладиган масалалар :

1. «Тошкент кишлок хужалик махсулотлари улгуржи бозори» АЖнинг 2015 йил фаолияти якуни юзасидан жамият директорининг ҳисоботини тасдиқлаш ва унинг фаолиятига бахо бериш.

2. Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.

3. Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.

4. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш.

5. Жамият кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи.

6. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисобварағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш.

7. Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.

8. Жамиятнинг директори билан тузилган шартномани амал қилиш муддатини узайтириш.

9. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.

10. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.

11. Жамият Уставига ўзгартириш киритиш.

12.“Жамият акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш.

13. “Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш.

14. “Жамият ижроия органи тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш.

15. “Жамият Тафтиш комиссияси хакида”ги Низомга ўзгартириш киритиш

16. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

17. Жамиятда “Корпоратив бошқарув Кодекси”ни жорий қилиш ҳақида.

18. Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш.

19. Жамиятнинг узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш.

20. Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 12 майдаги 112-сонли ва 2015 йил 18 декабрдаги 366-сонли қарорлари ижроси ҳақида.

Жамият Кузатув кенгаши

Жамиятнинг электрон манзили: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Жамиятнинг барча акциядорларига!

 Узбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги конуни 2014 йил 06 майда янги тахрирда кабул килиниши муносабати билан ушбу конуннинг 62-моддасида акциядорларни Умумий йигилишини утказиш тугрисидаги хабар акциядорларга уларнинг электрон почтасига хам юборилиши кузда тутилган. Шу муносабат билан узингизни почта манзилингиз хакида жамиятга маълумот такдим этишингизни сураймиз.

ОНЛАЙН СЎРОВНОМА

Сайтимизда канака мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

ОБУНА БЎЛИШ

ФОЙДАЛИ МАНБАЛАР

govuz mygovuz gki rfb finans cbank iosco depo lexuz

Бизнинг манзил

банка

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.